Algemene leden vergadering 28 oktober

Vrijdag 28 oktober vindt onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Laat je mening horen en kom langs. Uiteraard word er op deze avond een lekker biertje geschonken. Neem ook het verslag mee van de vorige vergadering, deze staat in de nieuwsbrief november-december 2015. De agenda voor de ALV 2016 staat in de nieuwsbrief van oktober 2016, neem ook deze mee naar de vergadering.