Agenda

Vrijdag 29 november: bier & rum avond, i.s.m. slijterij “Kijk op Drank” 

Vrijdag 20 december: kloon bier: Palm Cornet Oaked.  

Vrijdag 10 januari 2020: Nieuwjaarsreceptie. Aansluitend op de cursus.

Vrijdag 28 februari: gildenavond

Zondag 15 maart: 26ste Delta bier Festival

Vrijdag 24 april: gildenavond kloonbier: Dunkel Weizen, Texels Skuumkoppe

Woensdag 20 mei: gildereis

Vrijdag 26 juni: BBQ