Agenda

Algemene leden vergadering + Mosselavond [ vrijdag 3 november  aanvang 19:30 ♦ De Vroone ]
Onze jaarlijkse mosselavond en de algemene ledenvergadering gecombineerd

Gilde avond [ vrijdag 24 november  aanvang 20:00 uur ♦ De Vroone ]
Invulling volgt.

Thema avond [ vrijdag 15 december  aanvang 20:00 uur ♦ De Vroone ]
Dit keer is het themabier “La Trappe Bockbier”. Wie kan dit bier het beste namaken?

Nieuwjaars receptie [ vrijdag 5 januari 2018  aanvang 20:00 uur ♦ De Vroone ]

Thema avond [ vrijdag 23 febuari 2018  aanvang 20:00 uur ♦ De Vroone ]