Verenigings informatie

Gilde Informatie:
Contributie: 27,50 euro per jaar
IBAN nr NL63INGB0003446848
t.n.v. de Deltabrouwers te Goes
KvK: 403107230000

Gilde bijeenkomsten en brouw cursus in:
de Vroone
C.D. Vereekestraat 74
Kapelle
0113-341954

Bestuur
Het bestuur van het Gilde bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter: Christian                                                                                     Penningmeester: Arjen
voorzitter@deltabrouwers.nl                                                                             penningmeester@deltabrouwers.nl

Bram                                                         Arjen2A

Secretaris: Rudi Dingemanse                                                                Bestuurslid 1: André Breel
secretaris@deltabrouwers.nl                                                                bestuurslid1@deltabrouwers.nl

Rudi

Bestuurslid 3: Eric
Bestuurslid3@deltabrouwers.nl